Shorttrack leadership scale-up

Vergroot je invloed offline en online en bereik meer. Deze online shorttrack is concreet, inspirerend en verhelderend.

 • Leer in verschillende situaties de optimale leiderschapsstijl in te zetten
 • Gebruik invloed, structuur, betrokkenheid en focus voor betere resultaten
 • Ga aan de slag vanuit jouw persoonlijke plan van aanpak en teambuildingplan

Deze training kan ook Incompany worden aangeboden. Meer informatie >

HA Shorttrack leadership scale-up 450x500 image 2

Shorttrack leadership scale-up

Als leidinggevende houd jij je bezig met het uitzetten van de koers, het motiveren van medewerkers en het reflecteren op hun prestaties. De manier waarop we dit doen hangt veelal samen met onze eigen behoeften en interpretaties, die vanzelfsprekend kunnen afwijken van degenen met wie we samenwerken. Begrijpen hoe je hier bewust op kunt sturen is de sleutel tot effectief en succesvol leiderschap.

Na de training:

 • Weet je in veranderende omstandigheden de juiste leiderschapsstijl te bieden.
 • Kun je situaties en prestaties op de juiste manier te beoordelen en arbeidsrelaties verbeteren.
 • Ken je jouw persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten en kun je aan de slag met jouw persoonlijke actieplan en teambuildingsplan.

“Goed leidinggeven is het vermogen om anderen in uiteenlopende situaties succesvol te motiveren en te sturen.”

 Selen Bernink, co-founder Harvest Academy

Met de shorttrack ‘Leadership scale-up’ krijg je een frisse kijk op jouw manier van leiding geven en samenwerken. Je leert welke leiderschapsstijlen er zijn, wat jouw stijl is en hoe je jouw stijl in verschillende omstandigheden optimaal kunt toepassen. Je brengt je eigen casuïstiek in en krijgt praktische tools aangereikt die aansluiten bij jouw samenwerkingen en vergaderingen.

Leer hoe je meer resultaat haalt uit jouw online en offline vergaderingen en samenwerkingen dankzij het uitoefenen van invloed, structuur, betrokkenheid en focus. Je vergroot het werkplezier en de inspiratie in je team en weet effectief en met meer vertrouwen leiding te geven, ook op afstand en digitaal.

Dag 1

Zelf)reflectie- inzicht in het gedrag van jezelf en (op) anderen.

 • De verschillende stijlen van leidinggeven en je persoonlijke leiderschapsstijl.
 • Inzicht in je eigen kernwaarden, kernvaardigheden, kwaliteiten, valkuilen en rol als leidinggevende.
 • Zicht op het effect van je huidige manier van leidinggeven.
 • Situationeel leidinggeven: (ook op afstand) wie heeft welke sturing nodig; haal het maximale uit elke situatie.
 • Jouw leiderschapsstijl flexibel afstemmen op de situatie en de behoefte van anderen.
 • Frisse kijk op jouw doel binnen de organisatie en mogelijkheden binnen de organisatiecultuur.

 

Bewustwording van verschillende stijlen & communicatie:

Duidelijkheid scheppen, weten hoe je kunt motiveren en succesvol kunt communiceren en constructief kunnen omgaan met weerstand.

 • Inzicht in je eigen communicatiestijl en kunnen schakelen naar een andere stijl.
 • Herkennen van non-verbale signalen van de ander.
 • Constructief omgaan met lastige situaties en dreigende conflicten.
 • Demonstratie (ook online).
 • Handvatten om prettig en duidelijk te communiceren, om je doel te bereiken met aandacht voor de ander en de sterke kanten van je medewerkers te herkennen en te benutten.

 

Invloed op het TEAM:

 • Herkennen van focusverlies binnen het team en inzicht in knelpunten en weerstand om weer gefocust en productief (thuis) te werken.
 • Grip geven op onzekerheden om zo sneller gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Medewerkers in beweging krijgen en meenemen in veranderingen.
 • Inzicht en invloed op teamdynamiek.
 • Motiveren van individuele medewerkers en teams.
 • Je team in verbinding en op koers houden.
 • Online betrokkenheid en interactie creëren.
 • Je eigen casuïstiek onder de loep.
 • Vaardigheden om effectieve communicatie en samenwerking van je team te versterken.
 • Persoonlijk actieplan met eigen check-list.

 

DAG 2

Beslisruimte: toepassing van nieuwe inzichten in de praktijk

 • Praktische (online en offline) uitgangspunten die jou en de organisatie kunnen ondersteunen met vergaderen en teamsessies.
 • Interactieve werkvormen (online en offline) om medewerkers/ teamleden te activeren en te inspireren.
 • Vertalen van theorie over focus naar jouw werkpraktijk.
 • Besluitvorming analyseren.

 

Verantwoordelijkheid & eigenaarschap

 • Plan van aanpak ontwerpen met jouw concrete vervolgstappen
 • Teambuildingsplan ontwerpen: je gebruikt de theorie, tips and tricks die passen bij jouw praktijk en team.

Na de training:

 • Weet je in veranderende omstandigheden de juiste leiderschapsstijl te bieden.
 • Kun je situaties en prestaties op de juiste manier te beoordelen en arbeidsrelaties verbeteren.
 • Ken je jouw persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten en kun je aan de slag met jouw persoonlijke actieplan en teambuildingsplan.

Deelnemers

Deze training is bestemd voor professionals met een leidinggevende positie, zoals; directieleden, managers, ondernemers, projectleiders en programmamanagers.

 

Duur en lesdagen

De online shorttrack is verdeeld over 2 dagen en bestaat uit 1 blok van 3 uur op dag 1 en een blok van 2 uur op dag 2.

 • 15 september en 22 september
 • 26 oktober en 2 november
 • 12 november en 19 november
 • 1 december en 8 december
 • 14 januari en 21 januari 2021
 • 8 februari en 15 februari
 • 23 maart en 30 maart
 • 16 april en 23 april
 • 18 mei en 25 mei
 • 8 juni en 15 juni

 

Investering en plaats

De trainingen zijn interactief bij te wonen via Microsoft Teams. Kosten voor deelname bedragen € 395 excl. BTW per deelnemer.

De groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers. Dankzij kleine groepen is volop oog voor je persoonlijke ontwikkelbehoefte.

 

Incompany

Interesse in onderdelen van deze training of een volledig programma op maat? De Incompany trainingen van Harvest Academy zijn in samenspraak vorm te geven.

Heb jij een vraag over één van onze trainingen of zou je liever met één van onze adviseurs willen spreken?

Manage het conflict!

Je werkt met mensen? Dan ken je de belemmerde effecten van spanningen en conflicten. Het managen hiervan vraagt om zelfkennis en kennis van effectieve technieken.

 • Leer (dreigende) conflicten te herkennen, te de-escaleren en te beslechten.
 • Leer met effectieve gespreksvoering communicatie te herstellen en duurzaam te verbeteren.
 • Weet een open en communicatieve bedrijfscultuur te creëren.

Haal het maximale uit je team.

Je kunt nog meer het verschil maken voor collega’s en de organisatie. Weet welke dynamieken er spelen binnen teams, hoe jij jouw invloed vergroot en teamleden beter gaan samenwerken.

 • Leer (hardnekkige) patronen in teams te doorbreken.
 • Help teamleden meer zelfverantwoordelijkheid te nemen.
 • Ontdek de kracht van zelfsturing en til je groeiproces naar een hoger niveau.

Boek succes als onderhandelaar!

Vergroot jouw invloed  tijdens onderhandelingen, bereid je op de juiste manier voor en leer excellent te onderhandelen met verdiepende en verhelderende inzichten.

 • Krijg krachtige (gespreks)technieken voor succesvol onderhandelen.
 • Weet spanning en weerstand te doorzien en om te buigen.
 • Leer onderhandelingen te openen en tot resultaat te komen.