Business mediation

Met business mediation kies je voor een duurzame oplossing van ieder zakelijk geschil. Wat de aanleiding en oorzaak ook is.

 • Snel helder waar het conflict in de kern om gaat.
 • (Onderliggende) belangen boven tafel.
 • Alle partijen worden gehoord en begrepen.
 • Effectief en oplossingsgericht.

Liever telefonisch de Incompany mogelijkheden doornemen? Bel ons op 085 – 13 01 672 >

HA businessmediation

Soorten geschillen

Werknemer en werkgever kunnen een conflict krijgen, werknemers onderling, medewerkers en management, directie en ondernemingsraad, besturen met een externe partij. Door bijvoorbeeld misverstanden in de communicatie, verschillen in werkwijze, pestgedrag of wantrouwen kunnen de spanningen hoog oplopen. De mediators van Harvard Academy hebben alle kennis en ervaring in huis om elk geschil professioneel op te lossen.  Lees hier meer over onze ondersteuning bij een arbeidsconflict en een intercultureel conflict.

Voordelen van mediation

Bij (business) mediation werken partijen zélf aan de oplossing. Zo komt de oplossing van binnenuit en heeft het draagvlak. De mediator leidt als neutrale, onafhankelijke derde de gesprekken in goede banen. De communicatie wordt weer op gang gebracht en waar mogelijk verbeterd of hersteld.

Daarnaast voorkomt mediation een gang naar de rechter en kost het daarmee minder tijd en geld. Vaak al binnen enkele gesprekken leidt de bemiddeling tot een uitkomst. Partijen gaan vrijwillig de mediation in en kunnen op elk moment ermee stoppen.

Resultaten

Bijna altijd leidt business mediation tot een betere/constructievere arbeidsrelatie. Het vertrouwen tussen partijen is hersteld en er is een goede basis om de samenwerking met elkaar voort te zetten en nieuwe energie te geven. Soms zijn verhoudingen zo verstoord dat een gezamenlijke oplossing niet haalbaar is. Exit-mediation is dan een optie.

Overige ondersteuning

Harvest Academy verzorgt ook de opleiding tot registermediator, zie conflictmanagement. Hulp nodig bij het vormgeven van een visie en beleid op conflictmanagement? Ook dan staan wij voor je klaar. Een eigen visie en beleid op conflicten is nuttig om constructief met spanningen en conflicten om te kunnen gaan, maar ook om conflicten in de toekomst zoveel mogelijk helpen te voorkomen. Neem hier contact met ons op voor meer informatie.

Daarnaast hebben wij veel expertise op het gebied van teamdynamiek.

Kwaliteitswaarborging

De mediators van Harvest Academy hebben allemaal meer dan tien jaar ervaring met zakelijke conflictbemiddeling en zijn opgenomen in het MfN-register (Mediatorsfederatie Nederland). Zij voldoen daarmee aan de strenge kwaliteitseisen van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), bijvoorbeeld op het gebied van werkwijze, gedrag, kennis en vaardigheden.

Heb jij een vraag over één van onze trainingen of zou je liever met één van onze adviseurs willen spreken?

De duurzame oplossing.

Met business mediation kies je voor een duurzame oplossing van een intercultureel conflict. Gratis en vrijblijvend online intakegesprek.

 • Snel helder waar het conflict in de kern om gaat.
 • (Onderliggende) belangen boven tafel.
 • Expertise op het gebied van interculturele conflicten.
 • Effectief en oplossingsgericht.

Het einde van het arbeidsconflict.

Met business mediation kies je voor een duurzame oplossing van een arbeidsconflict. Wat de aanleiding en oorzaak ook is.

 • Gratis en vrijblijvend online intakegesprek.
 • Snel helder waar het conflict in de kern om gaat.
 • Gang naar de rechter vaak niet nodig.
 • Effectief en oplossingsgericht.

Groei is een keuze. Wij helpen jou bij je volgende stap.