10 Minuten Meting

Deze tijd vraagt grote flexibiliteit en discipline van medewerkers. Jouw betrokkenheid als werkgever is belangrijker dan ooit en vraagt om een gedegen aanpak. Wat levert het op:

 • Zicht op de actuele gesteldheid, behoeften en productiviteit van medewerkers
 • Direct inzicht in aandachtsgebieden die actie vereisen
 • Direct toepasbare adviezen voor de aandachtsgebieden
 • Een positief werkgeversimago en betrokken medewerkers

Juist nu is het van belang dat je weet wat de organisatie ècht nodig heeft om gezond te blijven.

10 minuten meting 450x500 v2

Betrokkenheid is belangrijker dan ooit

Dat we in een bijzonder tijd leven, is een understatement. Van iedereen wordt een grote mate van flexibiliteit en discipline gevraagd.  Zeker van hen die thuiswerken en zijn geconfronteerd met een nieuwe dynamiek en uitdagende dilemma’s. Jouw betrokkenheid als werkgever is belangrijker dan ooit en gaat verder dan de vraag “hoe gaat het?”.

Houden onderstaande vragen jou ook bezig?

 • Hoe houd ik mijn medewerker mentaal fit en betrokken?
 • Hoe houd ik contact met mijn medewerker, nu mijn aandacht door andere zaken opgeëist wordt?
 • Hoe help ik mijn medewerker de juiste balans tussen werk en privé te vinden, nu ze vanuit hun huis moeten werken?
 • Welke gezondheidsmaatregelen moet ik treffen en hoe zorg ik dat deze worden nageleefd?
 • Hoe coach ik mijn medewerkers door deze tijd heen?
 • Welke praktische tips en begeleiding kan ik mijn medewerkers geven?
 • Hoe monitor ik het welzijn van medewerkers nu ik hen niet dagelijks zie?
 • Wat heeft mijn medewerker nu van mij nodig om te kunnen presteren?

Waarom de 10 Minuten Meting?

In de huidige situatie gaat de aandacht veelal uit naar het waarborgen van de continuïteit van de primaire processen. Het belang van het juiste beleid voor thuiswerkenden mag echter niet worden onderschat. Een uitdagende taak die vraagt om een gedegen aanpak. Het is niet gek dat jij als eigenaar, directielid, manager of teamleider niet direct weet hoe je dit doet.

Wij kunnen je hierbij ondersteunen en hebben verregaande expertise op het gebied van teamdynamiek, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke coaching en procesbegeleiding.

Wat we bieden

De 10 Minuten Meting geeft zicht op het welzijn, de betrokkenheid, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. In maximaal 10 minuten vullen zij online een vragenlijst in, waarvan de uitkomsten inzicht geven in de actuele kansen en bedreigingen op personeelsgebied. Wij rapporteren jou de bevinden op teamniveau en voorzien je van concrete, direct uitvoerbare aanbevelingen.

 ‘

 ‘De simpele vraag “hoe gaat het?” volstaat niet. Naarmate de situatie langer duurt, zul je ook moeten polsen naar de andere behoeften van je medewerkers.’

Noortje Wiezer, TNO

Hoe we dit doen

Stap 1: online scan

De medewerker kan zichzelf ranken op verschillende aandachtsgebieden. Denk aan:

 • Fysieke, emotionele en mentale gezondheid
 • Productiviteit
 • Balans werk-privé
 • Zichtbaarheid, Communicatie & Betrokkenheid
 • Financiën

 

Stap 2: verslaglegging aan medewerker

De medewerker ontvangt het resultaat van zijn of haar scan via e-mail en kan er vervolgens zelf voor kiezen om de rapportage door te sturen aan de leidinggevende.

 

Stap 3: samenvatting- en overzichtsrapportage

De uitkomsten van de scans worden door ons gebundeld, zodat inzichtelijk wordt wat op dit moment de sterktes en zwaktes van de organisatie of het team zijn. Vervolgens wordt dit middels een rapportage gedeeld met de werkgever.

 

Stap 4: concrete advisering

Op basis van de rapportage adviseren wij over de concrete stappen die ondernomen kunnen worden om kansen te realiseren en bedreigingen te minimaliseren. Waar gewenst kunnen wij ondersteunen in de uitvoering hiervan.

Waar lopen thuiswerkende medewerkers tegenaan?

 • Zorgen om het bedrijf: overleven we dit?
 • Aanpassingsproblemen
 • Missen van motivatie en creativiteit
 • Niet productief zijn door gebrek aan structuur
 • Onzichtbaarheid en afhaken als er geen toezicht is
 • Het niet kunnen dealen met de huidige situatie en blijven piekeren
 • Zorgen om eigen gezondheid en gezondheid van naasten
 • Sociaal isolement, vooral als de medewerker alleenstaand is
 • Gezondheidsklachten door verkeerd ingerichte thuiswerkplek
 • Problematische communicatie met collega’s of klanten
 • Onjuiste werkvoorraad of onvoldoende capaciteit om dit weg te werken
 • Depressie gevoelens, terneergeslagenheid
 • Missen van overzicht

 

‘Treat employees like they make a difference and they will.’

Resultaten

 • Minder zorg; het welzijn van de medewerker wordt gemonitord
 • Direct inzicht in aandachtsgebieden die actie vereisen
 • Direct toepasbare aanbevelingen voor de aandachtsgebieden
 • Uitvoerende ondersteuning; indien gewenst
 • Kostenbesparing; onnodige uitval wordt voorkomen
 • Tevreden medewerkers; zij voelen zich gezien en gehoord
 • Krachtige medewerkers; zij weten goed voor zichzelf en de organisatie te zorgen
 • Productie verhogend; medewerkers voelen zich betrokken en het is duidelijk wat er van hen wordt verwacht
 • Verantwoordelijke medewerkers; er wordt gestuurd op zelfverantwoordelijkheid
 • Een positief werkgeversimago; je laat zien verantwoordelijkheid te nemen als werkgever

Tarief

De investering voor deze sessie is incl. een op maat ontworpen analyse, online sessie met de medewerker, verslaglegging en advisering aan de werkgever.

Online meting €40,- per medewerker
Rapportage €995,- eenmalig

Getoonde prijzen zijn excl. BTW

Online scan € 40,- excl. btw

Rapportage € 1.295,- excl. btw

Online scan € 40,- excl. btw

Rapportage € 1.495,- excl. btw

Online scan € 40,- excl. btw

Rapportage in overleg

Welke kleur ben jij? De DISC analyse geeft diepgang!

Leer jezelf echt beter kennen.

Ontdek wie je écht bent en hoe dat jouw dagelijks leven beperkt, bekrachtigt en bepaalt. Krijg een helder beeld van jouw natuurlijke en aangeleerde competenties. We laten je zien:

 • in welke mate je nu zelfverantwoordelijkheid neemt
 • hoe flexibel en ondernemend je van nature bent
 • welke kwaliteiten je van nature bezit en of je die benut
 • hoe je meer plezier kunt halen uit je werk

Vergroot je zelfbewustzijn!

De eerste stap in ieder traject is ‘stilstaan en reflectie’. Door te ‘graven’ ontdek je meer over jezelf. Je krijgt nieuwe perspectieven, je kunt situaties beter doorzien.

 • Wat beweegt jou?
 • Hoe acteer je nu echt?
 • Waar wil je naartoe?
 • Wat belemmert of remt je hierin?

Leer jezelf echt beter kennen.

Ontdek wie je écht bent en hoe dat jouw dagelijks leven beperkt, bekrachtigt en bepaalt. Krijg een helder beeld van jouw natuurlijke en aangeleerde competenties. We laten je zien:

 • in welke mate je nu zelfverantwoordelijkheid neemt.
 • hoe flexibel en ondernemend je van nature bent.
 • welke kwaliteiten je van nature bezit en of je die benut.
 • hoe je meer plezier kunt halen uit je werk.

Groei is een keuze. Wij helpen jou bij je volgende stap.