Hoe een bedrijfstraining te organiseren

Hoe een bedrijfstraining te organiseren

Een incompany training heeft veel voordelen. Je kiest je eigen relevante leerdoelen en leerresultaten en ook de samenstelling/grootte van de groep en de locatie zijn zelf te bepalen.

De keuzemogelijkheden betekenen wel dat je goed moet weten wat je wilt. Met een gedegen voorbereiding haal je het meeste rendement uit je bedrijfstraining. We geven een aantal tips voor het optimaal organiseren van een trainingstraject:

1. Zorg voor draagvlak en betrokkenheid

Zorg ervoor dat de deelnemers het belang en het nut van een bedrijfstraining inzien. Bespreek goed het ‘waarom’ en vraag om input/feedback. Zien mensen nog andere redenen om de training te organiseren? Zo creëer je vanaf het begin een open sfeer. Vergeet het management/bestuur en eventuele raad van toezicht niet. Het is belangrijk dat ook zij de training een warm hart toedragen. Je wilt immers dat zij de inhoud steunen en de groep motiveren, zowel in het voortraject als na de training.

2. Bepaal de leerdoelen en de gewenste resultaten

Betrek de deelnemers bij het opstellen en/of aanvullen van de leerdoelen en de gewenste resultaten. Laat merken dat hun mening en ideeën ertoe doen, geef hen een stem. Hoe meer zij hierbij betrokken worden, hoe meer de bedrijfstraining ‘van binnenuit’ komt en hoe enthousiaster mensen zullen zijn. Communiceer vervolgens duidelijk voor welke leerdoelen en resultaten jullie gaan, zodat hier later geen verwarring over bestaat. Probeer de leerdoelen zo concreet mogelijk te formuleren. Belangrijk is ook dat de leerdoelen zijn afgestemd op de organisatiedoelen.

3. Verzamel relevante casussen

Formuleer helder de casussen waar jullie tijdens de bedrijfstraining mee aan de slag willen. Bedrijfseigen casussen die voor de groep herkenbaar en betekenisvol zijn. Laat iedere deelnemer eventueel een top 3 van casussen inbrengen. Concludeer welke casussen het meest relevant zijn voor de groep en de organisatie. Het is jammer van de tijd om hier tijdens de training nog over te discussiëren.

4. Kies bewust de deelnemers

Voor wie is de training bestemd? Denk hier goed over na, vooral als het een groep betreft die niet samen één team of afdeling vormt. Wees er zeker van dat de training zinvol en toepasbaar is (qua inhoud en niveau) voor de mensen die je kiest. Uiteraard kunnen wij je hierbij goed van dienst zijn.

5. Zoek een inspirerende locatie

Wil je de training op je eigen kantoor laten plaatsvinden of op een externe locatie? Vaak draagt een andere omgeving bij aan de beleving en het ‘leerplezier’. Hier zit wel een kostenplaatje aan. Bekijk verschillende opties en ga na wat passend en mogelijk is.

6. Ontspan en laat los

Een incompanytraining is leerzaam en uitdagend maar kan ook spannend zijn voor de deelnemers. ‘Wat wordt er allemaal van me verwacht’? Zorg voor een ontspannen sfeer en benadruk dat de groep met en van elkaar leert. Durf ook los te laten, hoe goed je alles ook in de steigers zet. Dat geeft rust en ruimte en maakt flexibel.

Wat Harvest Academy biedt

Onze ervaren en energieke trainers denken graag mee met de specifieke wensen. Zij zijn goed in het aanscherpen van leerdoelen en het logisch op elkaar aan laten sluiten van de gekozen thema’s. Ook kunnen zij adviseren over werkvormen, de intensiteit en de duur van programmaonderdelen. Tijdens de bedrijfstraining gaan zij met de deelnemers ‘de diepte’ in om maximaal leereffect te verkrijgen. Op een verrassende wijze groeien deelnemers zowel persoonlijk als professioneel.

Direct contact?

 

Begeleiding op afstand is voor ons geen probleem. Wij helpen je graag verder.

Arjen Brokking

Oprichter

“Ik heb een passie om te bouwen aan iets dat anderen verder brengt, zo besloot ik een verdiepingsslag te maken binnen het marktconforme trainingsaanbod en heb ik een team van specialisten aangetrokken. Hieruit ontstond dit jaar Harvest Academy.”